klimaya-reklam

KLİMALAR

Duvar Tipi Klima Çeşitleri

Fujitsu Klima
Fujitsu Duvar Tipi DC İnverter Klima ASYG09LU
Fujitsu Duvar Tipi DC İnverter Klima ASYG09LU
Satış Fiyatı:  4.049,00 TL
Havale Fiyatı:  3.644,10 TL
Fujitsu Klima
Fujitsu Duvar Tipi DC İnverter Klima ASYG12LU
Fujitsu Duvar Tipi DC İnverter Klima ASYG12LU
Satış Fiyatı:  4.436,00 TL
Havale Fiyatı:  3.992,40 TL
Fujitsu Klima
Fujitsu Duvar Tip DC İnverter Klima ASYA(G)14LM
Fujitsu Duvar Tip DC İnverter Klima ASYA(G)14LM
Satış Fiyatı:  5.217,00 TL
Havale Fiyatı:  4.695,30 TL
Fujitsu Klima
Fujitsu Duvar Tipi DC İnverter Klima ASYG09LT
Fujitsu Duvar Tipi DC İnverter Klima ASYG09LT
Satış Fiyatı:  5.313,00 TL
Havale Fiyatı:  4.781,70 TL
Fujitsu Klima
Fujitsu Duvar Tipi DC İnverter Klima ASYG14LU
Fujitsu Duvar Tipi DC İnverter Klima ASYG14LU
Satış Fiyatı:  5.900,00 TL
Havale Fiyatı:  5.310,00 TL
Fujitsu Klima
Fujitsu 18000 BTU/h İnverter Klima ASYG18L
Fujitsu 18000 BTU/h İnverter Klima ASYG18L
Satış Fiyatı:  6.101,00 TL
Havale Fiyatı:  5.490,90 TL
Fujitsu Klima
Fujitsu 24000 BTU/h İnverter Klima ASYG24L
Fujitsu 24000 BTU/h İnverter Klima ASYG24L
Satış Fiyatı:  6.859,00 TL
Havale Fiyatı:  6.173,10 TL
Fujitsu Klima
Fujitsu Duvar Tipi DC İnverter Klima ASYG12LT
Fujitsu Duvar Tipi DC İnverter Klima ASYG12LT
Satış Fiyatı:  7.010,00 TL
Havale Fiyatı:  6.309,00 TL
Fujitsu Klima
Fujitsu Duvar Tipi DC İnverter Klima ASYG30L
Fujitsu Duvar Tipi DC İnverter Klima ASYG30L
Satış Fiyatı:  7.643,00 TL
Havale Fiyatı:  6.878,70 TL
Olefini Klima
Olefini Duvar Tipi On/Off Klima OLE 09 AC
Olefini Duvar Tipi On/Off Klima OLE 09 AC
Satış Fiyatı:  1.320,00 TL
Havale Fiyatı:  1.188,00 TL
Olefini Klima
Olefini Duvar Tipi On/Off Klima OLE 12 AC
Olefini Duvar Tipi On/Off Klima OLE 12 AC
Satış Fiyatı:  1.560,00 TL
Havale Fiyatı:  1.404,00 TL
Olefini Klima
Olefini Duvar Tipi On/off Klima OLE 09 HT
Olefini Duvar Tipi On/off Klima OLE 09 HT
Satış Fiyatı:  1.595,00 TL
Havale Fiyatı:  1.435,50 TL
Olefini Klima
Olefini Duvar Tipi On/off Klima OLE 12 HT
Olefini Duvar Tipi On/off Klima OLE 12 HT
Satış Fiyatı:  1.780,00 TL
Havale Fiyatı:  1.602,00 TL
Olefini Klima
Olefini Duvar Tipi On/Off Klima OLE 18 AC
Olefini Duvar Tipi On/Off Klima OLE 18 AC
Satış Fiyatı:  2.410,00 TL
Havale Fiyatı:  2.169,00 TL
Olefini Klima
Olefini Duvar Tipi On/Off Klima OLE 22 AC
Olefini Duvar Tipi On/Off Klima OLE 22 AC
Satış Fiyatı:  2.790,00 TL
Havale Fiyatı:  2.511,00 TL
Olefini Klima
Olefini Duvar Tipi On/Off Klima OLE 26 AC
Olefini Duvar Tipi On/Off Klima OLE 26 AC
Satış Fiyatı:  2.960,00 TL
Havale Fiyatı:  2.664,00 TL